3 fázy biznisu aj podtitul našej spoločnosti evokujú, že nie je nič ľahšie, ako dospieť k cieľu.
Pravdou však je, že od kontaktu po kontrakt je dlhá a náročná cesta.

Cieľom našej spoločnosti je zákazníkom túto cestu čo najviac zjednodušiť. Aby ich vlastná voľba dodávateľa bola čo najefektívnejšia a pritom najekonomickejšia.

Našou prácou je pomoc a poradenstvo v oblastiach, kde máme bohaté skúsenosti na strane dodávateľskej aj na strane zákazníckej.

Pretože pri výbere najvhodnejšieho IT hardvéru, softvéru alebo technológie by nemala zohrávať hlavnú úlohu len cena, ale aj efektivita a integrita celého riešenia.

CONTACT
CONSULT

3 hlavné etapy každého nášho projektu zahŕňajú tieto procesy:

  • analýza klientskych potrieb a prieskum trhu
  • optimalizácia prostredia a prioritizácia technických špecifikácií
  • predvýber technológií a produktov

Našou najsilnejšou stránkou sú výstupy a podklady pre rozhodovací proces klienta. Tie okrem prehľadnosti obsahujú aj váhovosť podľa vopred odsúhlasených kritérií.

3 hlavné oblasti našej činnosti sú:

  • technické poradenstvo pri IT produktoch a technológiách
  • konzultačná činnosť pri internom výberovom procese, ale aj verejnom obstarávaní
  • poradenstvo v oblasti štátnej pomoci, či európskych štrukturálnych fondov a dotačných schémach podľa platnej legislatívy SR.

Máme skúsenosti s poradenstvom pri verejnom obstarávaní IT projektov v rozmedzí od pár tisíc EUR až po veľké riešenia infraštruktúr a projektov v hodnote niekoľkonásobne vyššej.

CONTRACT

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať